Quick and Easy Way to Make Perfect Bun rieu

Bun rieu. today is all about Bun Rieu, Vietnamese Crab Noodle Soup! My dear friend Be, (who showed us how to make Bun Bo Hue a while ago!) she shared her recipe for Bun Rieu with us! Bun rieu (bún riêu) is a Vietnamese crab based soup noodle dish.

Original Bun Rieu is very complicated and demanding to cook, but today we make a very simple and quick version of this dish at an affordable price, so that everyone can do it at home! Последние твиты от Bun Rieu (@teresatrinhhh). Với bún riêu cua đồng thì mỗi miền lại có cách nấu khác nhau mang rõ hương vị đặc trưng của nơi đó. Bún riêu cua là món ăn dân dã, gắn bó với nhiều thế hệ người Việt từ bao đời nay. You can cook Bun rieu using 32 simple ingredients and 10 easy steps. Learn how to cook yummy food.

Ingredients of Bun rieu

 1. It’s of for broth:.
 2. You need 4.5 of lt water.
 3. Prepare 700 g of pork neck bones.
 4. Prepare 450 g of shrimps (with head).
 5. Prepare 1 tbsp of tamarind powder.
 6. You need 3 tbsp of seasoned crab paste.
 7. You need 1 tsp of shrimp paste.
 8. You need 2 tbsp of salt.
 9. You need 3 tbsp of sugar.
 10. It’s 1 tbsp of black pepper.
 11. Prepare 4 of large tomatoes.
 12. Prepare 5.5 of lt water.
 13. It’s 2 packets of rice noodles.
 14. It’s of for meatballs:.
 15. Prepare 500 g of crab meat lump.
 16. You need 230 g of ground pork.
 17. Prepare 900 g of peeled shrimp (leftover from the broth step).
 18. You need 5 of large eggs.
 19. Prepare 2 of shallots.
 20. Prepare 1 of white onion.
 21. You need 1 bunch of green onions.
 22. You need 1 1/2 tsp of sugar.
 23. You need 3 tbsp of seasoned crab paste.
 24. You need 1 tsp of shrimp paste.
 25. You need 1 tsp of salt.
 26. Prepare 1/2 cup of water.
 27. It’s of toppings (optional):.
 28. Prepare 1 bunch of cilantro.
 29. You need 3 of large limes.
 30. It’s of chili sate sauce.
 31. You need of bean sprouts.
 32. You need of fried tofu puffs.

Món bún riêu cua mỗi địa phương có một cách nấu khác nhau nhưng hương vị thơm ngậy của cua đồng cùng. Món bún riêu kiểu miền Nam ngoài các nguyên liệu thông thường còn được bổ sung thêm huyết heo và Cách nấu bún riêu kiểu miền Nam chuẩn ngon đúng điệu. Bún Riêu Thịt chắc chắn là món ngon cuối tuần khiến bạn "đổ gục" ngay khi nếm thử. Nếu đã thưởng thức qua món bún riêu thịt những chưa biết cách làm ngon chuẩn thì tham khảo ngay công.

Bun rieu step by step

 1. Broth: Add water to a 5lt pot and boil. When the water is boiling, add in the noodles and cook until they are al dente. Strain the noodles and rinse with cold water. Set it aside..
 2. Take a large stock pot and put the pork bones in it. Fill with water and boil for a few minutes and discard the water. Add 4.5lt of fresh water to the pork bones again and boil for an hour or longer. (The longer you boil the better the broth will be.).
 3. Peel shrimps. Put the peeled shells in the boiling broth. Broth will turn red from the shrimp shells (after around 20 mins). Remove the shells and pork bones from the broth..
 4. Add the tamarind powder, 1 tsp of shrimp paste, 3 tbsp of crab paste, 3 tbsp of sugar, 2 tbsp of salt, and 1 tbsp of black pepper into the broth and let it boil..
 5. Cut the tomatoes into quarters, saute the pieces, and add them to the broth last to give it a redder colour..
 6. Meatballs: Put 900g of peeled shrimp, 5 eggs, 3 tbsp of crab paste, 1 tsp of shrimp paste, 1 tsp salt, ½ cup of water, 1.5 tsp of sugar, 2 shallots, 1 bunch of green onions, and 1 white onion into a food processor. Pulse ingredients together into a paste..
 7. Gently fold the crab meat with the shrimp mixture and ground pork until uniform..
 8. Boil the broth from above. When it is boiling take the meatball mixture and make free formed meatballs with a spoon putting them into the broth. Add the fried tofu at this point. The meatballs are cooked when they start floating to the top..
 9. For toppings, chop up the remaining green onions from the bunch and cilantro bunch – slice the remaining white onion thinly – quarter the limes..
 10. To assemble, put noodles in a bowl, add any of the toppings/garnishes. Ladle in the soup with tomatoes and meatballs. Squeeze some lime and add some chilli sate..

Vietnamese Crab Noodle Soup (Bun Rieu). by: Mary Truong. Bún riêu cua là một món ăn truyền thống Việt Nam, nghe tên dân dã thế thôi nhưng kì thực hương vị của nó đã làm không ít thực khách nhớ mãi không thôi. Thời gian thực hiện món bún riêu cua đồng Bun Rieu. One of my favorite Vietnamese dishes! Bun Rieu is a delicious and hearty Vietnamese soup with crab meat, tofu, pork broth, pork, tomatoes, parsley and rice noodles.